Forskerforum

mai 2013

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Bekymret over færre studenter

Etter et tiår med omfattende vekst i tallet på internasjonale studenter opplever amerikanske universiteter og høyskoler en stagnering. Mens antallet studenter steg med ni prosent i 2012 og elleve prosent i 2011, var det kun en vekst på én prosent i år.Annonse Årsaken er primært en nedgang på fem prosent blant kinesiske studenter, som utgjør […]

Rekordstore pengegaver

I en tid der britiske universiteter opplever store økonomiske problemer, stiller flere opp med donasjoner, melder CNN. Velstående givere sto for rekordstore pengegaver til universitetene i det foregående akademiske året.Annonse Universitetene mottok totalt 774 millioner pund, tilsvarende 6,8 milliarder kroner. Det er en oppgang på 14 prosent fra 2010–2011 og en oppgang på 33 prosent […]

Fengsel for juks

En rekke pakistanske politikere står overfor fengselsdommer etter at Pakistans høyesterett har beordret lavere rettsinstanser om å dømme dem for juks. For å kunne stille til valg i 2008 ble det stilt krav om universitetsutdannelse. Følgene ble at mange politikere løy om eller forfalsket vitnemål.Annonse Flere toppolitikere har allerede blitt idømt fengselsstraff, og flere prosesser […]

Ny rektor på Ås

Rektoratet for det nye universitetet på Ås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er valgt. Rektoratet består av rektor Mari Sundli Tveit (39) fra Universitetet for miljø- og biovitenskap og prorektor Halvor Hektoen (62) ved Norges veterinærhøgskole. Skal bygge opp NMBUAnnonse Sundli Tveit som er professor ved Institutt for landskapsplanlegging blir den første kvinne som […]

– Vanskelig forskning lønner seg ikke

Det lønner seg å få ut flest mulig artikler av minst mulig forskning, mener professor.

Vil ikke garantere nytt Oslo-universitet

Planene om nytt universitet i Oslo og Akershus kan møte hindringer med borgerlig regjering.

Vil styrke den frie forskningen

FrP vil åpne oljefondet for investeringer i forskningsinfrastruktur og gjøre forskningen mindre politisk styrt.

– Innsparingene ved Munch-museet fortsetter

Mens Munch-museet har ventet på politisk enighet i Oslo om lokalisering, har museet måttet kutte utgifter og nedbemanne staben.

Vitensenter skal erstatte Munch-museet

Endelig vedtak om nytt Munch-museum kom på plass i pakkeløsning for sosial oppgradering av Tøyen. Lambda blir realitet.

Arkiv