Forskerforum

september 2014

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Ser lenger enn til naboen

Rektorer i østlandsområdet advarer mot fusjoner i universitets- og høyskolesektoren på grunnlag av geografisk nærhet.

Hver femte syk av arbeidsbelastning

Forskere i instituttsektoren er utsatt for uvanlig stort arbeidspress, konkluderer ny rapport.

Ja visst formidler vi!

Formidling er så mangt, og mye fanges ikke inn av utdaterte definisjoner om hva formidling er, skriver rektor ved UiO.

– Ingen fri flyt av utdanning

Norsk forsknings- og utdanningssektor er godt vernet i de pågående Tisa-forhandlingene, ifølge Åshild Olaussen i Unio.

Dokumenterer overtramp

Svenske Academic Rights Watch har dei to siste åra registrert fleire titals overtramp mot tilsette i akademiske institusjonar. - Vi ser den same utviklinga i Noreg, seier Kristian Gundersen.

Dette kan bli Norges største universitetsbygg

Det nye livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo blir rekordstort.

– Utlendinger forbigås ved ansettelser

FINNLAND: Andelen utenlandske vitenskapelig ansatte i Finland har økt kraftig de siste årene – fra 12 prosent i 2010 til 18 prosent i 2013. Det fører til ulike utfordringer. Ifølge finske Forskarförbundet havner mye av det administrative arbeidet på de finsktalende ansatte, mens de utenlandske forskerne kan bruke mer av sin tid på forskning og […]

Høyskole mangler menn

Samisk høgskole i Kautokeino søker etter en stipendiat i pedagogikk ved lærerutdanningen. I annonsen heter det at hvis søkerne har lik kompetanse, vil høgskolen prioritere menn foran kvinner Dekan Jan Idar Solbakken sier til Altaposten at loven krever at man diskriminerer menn positivt hvis man har overvekt av kvinner i tilsvarende stillinger.Annonse – Det gjelder […]

Samler ikke inn vanlige arter

Noen arter er så vanlige at det blir kjedelig å samle dem inn. Dermed blir det skjevheter i de naturhistoriske museumssamlingene, frykter Bente Støa. Hun disputerte nylig med en avhandling om nettopp slike museumssamlinger. – Det er jo stas å finne en sjelden blomst eller sommerfugl, sier hun til forskning.no.Annonse Skjevheter i materialet kan skyldes […]

Arkiv