september 2014

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Mer innovasjon enn antatt

Statistisk sentralbyrå pleier å kombinere undersøkelser av innovasjon i næringslivet med den årlige undersøkelsen av næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Det har blitt stilt spørsmål om hvorvidt denne koblingen kan ha bidratt til Norges svake innovasjonsresultater. En ny SSB-undersøkelse som fokuserer kun på innovasjon, viser da også at det er en markert høyere andel innovatører […]

Lettere tilgang til pasientprøver

Flere sykehus etablerer nå ordninger hvor pasientene rutinemessig blir forespurt om prøvene de avgir, kan bli brukt til forskning. Rundt 25–30 millioner prøver ligger i dag i kliniske biobanker her i landet, oftest uten eksplisitt samtykke, skriver forskning.no. Prøvene er tatt for andre formål enn forskning, som for eksempel diagnose eller behandling. Her ligger kanskje […]

NOKUT: – Alvorlige mangler

Høgskolen i Oslo og Akershus får stryk for sitt kvalitetssikringssystem etter fusjonen.

Høye forventninger til lokale lønnsforhandlinger

Stor pengepott gjør at universitets- og høyskoleansatte venter seg et realt lønnsløft. Men det fins også andre muligheter hvis du har glemt å søke.

UiO vurderer vitenskapsombud

Forslaget til professor Kristian Gundersen skal behandles i universitetsstyret.

Kritiserer NOKUT-strategi

Universitetet i Oslo vil ikke at institusjonenes tilsynsorgan skal bli en politisk aktør.

– Som om forskerne jobber i en salgsavdeling

Instituttforskere må bruke uforholdsmessig mye tid på å lete etter penger, mener Forskerforbundet.

Mindre utdanningsmobilitet

Unge tar mindre utdanning enn sine foreldre. Det bekymrer OECD.

Vil ha bedre sensorveiledning

Seks sensorer satte ulike karakterer på de samme bacheloroppgavene. - Jeg tror mange studenter vil bli overrasket, sier professor.

Arkiv