mars 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Flere organiserer seg

Strukturreform og uro i universitets- og høyskolesektoren kan ha bidratt til medlemsvekst i Forskerforbundet.

Avklaring om forskningstid ved NTNU

Alle beholder sin forskningstid etter fusjon, konkluderer universitetsstyret.

– Altfor høy midlertidighet

Universitetet i Tromsø har størst andel midlertidig ansatte blant breddeuniversitetene. - En stor bekymring, sier Forskerforbundet.

– Ødeleggende for hele ideen om et universitet

Justeringer i forskningstiden ved universitetene er ikke til å unngå, mener Forskningsrådets direktør. - Da gir vi opp tanken om et universitet, sier tillitsvalgt.

Hvor mange skal ofres for at få skal nå toppen?

Jo mer av handlingsrommet som brukes til å bygge opp noen få verdensledende forskningsmiljøer, desto flere forskningsgrupper vil svekkes, skriver Leiv K. Sydnes.

Praksisforskningens nye premisser?

Det blir en uheldig dikotomisering når man stiller det evidensbaserte paradigmet opp mot en påstått praksisnær posisjon, kriver Ole Johan Andersen og Terje Halvorsen.

Kanonprosjektet er ikke alene

I iveren etter å promovere Kanonprosjektet undervurderes andre oversettelser av antikk litteratur, skriver Nils Heyerdahl.

– Kjønnsbalanse blant professorene er mulig

Universitetet med høyest andel kvinner blant professorene ligger hestehoder foran nabouniversitetet, som er klassens versting.

Kunnskap til selvhjelp

En kompakt, detaljert og grundig bok om evolusjon og bevissthet som kan gjøre deg lykkelig.

Arkiv