Hva gjøres for norsk språk på universitetene?
LUKK
Annonse
Annonse

Hva gjøres for norsk språk på universitetene?

Av Asle Olav Rønning

Publisert 21. juli 2023 kl. 12:13

Norsk har vært på vikende front for engelsk som fagspråk. Les våre artikler om språkstrevet i akademia.

Språkrådets direktør Åse Wetås mener det bør gjøres mer for norsk språk i forskning og høyere utdanning. I en undersøkelse blant forskere sa 90 prosent at de hadde skrevet minst en artikkel på engelsk de siste to åra, mens 35 prosent hadde skrevet på norsk.

Norsk språk i akademia er blinket ut av regjeringen som en viktig sak. I forslag til ny lov om universiteter og høgskoler er det flere punkter som skal motvirke dominansen fra engelsk.

Blant annet foreslås det å lovfeste at norsk og samisk skal være de primære undervisnings- og administrasjonsspråkene.

En av utfordringene er mangel på fagtermer som kan brukes i undervisning og forskning. Forskerforum fikk være flue på veggen og observere hvordan fagpersonene som lager norske fagtermer arbeider.

Språkteknologi og kunstig intelligens er en del av debatten. The Norwegian Research Center for AI Innovation ved NTNU står sentralt i å utvikle en norsk språkmodell.

Norsk fagspråk kan være en utfordring for de som ikke har norsk som morsmål. Ved Høgskulen på Vestlandet gis undervisning i «sykepleienorsk» som et frivillig tilbud til studentene.