mars 2013

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

PST advarer forskningsinstitutt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttrykker i sin trusselvurdering bekymring for økt pågang fra andre lands etterretning som forsøker å få tilgang til gradert og hemmelig informasjon. Forskningsstiftelsen Institutt for energiteknikk på Kjeller er blant institusjonene PST vurderer som mulige mål. Det er en økning i visumsøkere fra land som Iran, og blant disse kan det være […]

Underkjenner NTNU-kontroll

En sakkyndig komité anbefaler at Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ikke godkjenner NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning. Universitetet kan dermed bli det første som etter kvalitetsreformen får systemet underkjent, ifølge Universitetsavisa.no. Komiteen rapporterer at det i institusjonens styringsverktøy finnes forskjellige modeller for kvalitetssikring, men finner lite som viser hvordan denne kvalitetssjekken skjer i praksis. […]

– For mange streiker

Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne vil ha færre streiker i offentlig sektor. I motsetning til i privat sektor handler streik i staten ikke om det totale lønnstillegget, men om hvordan lønnspotten skal fordeles, heter det i en pressemelding. – Dagens statlige lønns- og forhandlingssystem er utdatert og må moderniseres. Vi trenger et system som skaper færre streiker, og som […]

– Røde forskere er et demokratisk problem

Det er viktigere å heve andelen Frp-ere ved norske universiteter, enn andelen kvinner, skriver professor Torkel Brekke.

Lambda likevel?

Mens konflikten rundt nedbemanning eskalerer, lover kulturministeren penger til nytt Munch-museum.

Om stygge hus, og folka i dem

Forfatterne vil representere menneskenes stemme, beboernes stemme, i denne debatten. Det er et modig, og muligens dumdristig, grep.

Den brennande læraren

Ei emosjonell utblåsing om undervisning, som er sårt tiltrengt.

Stemme som skurrer

Vaklende begreper og uklare forestillinger vanskeliggjør lesningen.

Forskning for framtida

Vi har økt forskningsbudsjettet med 32 prosent siden 2005. Men det må økes ytterligere, skriver Arbeiderpartiets forskningsutvalg.

Arkiv