Forskerforum

juni 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Krigen mot terror kjempes på universitetene

Angrep på universiteter og forskere er et økende problem. Det konkluderer en ny internasjonal rapport om akademisk frihet presentert i Oslo.

Fortsetter alene, enn så lenge

- Om du bor på Vestlandet, vet du at verden ikke stopper ved kysten, sier rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund. Nå tar de en tenkepause etter fusjonshavariet med Universitetet i Stavanger.

Mistenker ulovlig samarbeid om høyere utdanning

Flere norske universiteter og høyskoler outsourcer utdanningen til institusjoner som ikke er godkjent, frykter Nokut.

– Krevende å integrere kjønn

- Men forskningen vi finansierer vil kunne tjene på å inkorporere kjønnsperspektiv, sier Forskningsrådet.

UiS stanser fusjonsprosess

Universitetet i Stavanger snur: Ønsker ikke lenger å fusjonere med Høgskolen Stord/Haugesund.

Anders Behring Breivik vil studere på UiO

Massedrapsmannen søker opptak på statsvitenskap.

Trenger mer kunnskap om mangfold

Det er forsket for lite på etnisk mangfold i akademia. Derfor vil Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) få laget en tilstandsrapport for å bøte på dette. Målet med rapporten er å få mer kunnskap om utfordringer og muligheter som personer med innvandrerbakgrunn møter i akademia.Annonse – Vi håper at utredningen blant annet […]

Sikrer samiske skatter

Magasinene til Samisk arkiv har siden 2004 vært truet av høy luftfuktighet. Nå skal arkivskattene endelig sikres, opplyser nrk.no. Det er en uenighet mellom arkivet og utleier Statsbygg om ansvaret for problemene som har gjort at det har tatt så lang tid, men nå lover Statsbygg å fjerne fuktigheten innen året er omme. – Det […]

Tapper universitetene

Den australske regjeringen får skarp kritikk fra forskningsmiljøet etter å ha presentert statsbudsjettet for 2015/2016. Mens budsjettet samlet sett er ansett å være et frieri til velgerne, rammes særlig forskningsuniversitetene hardt. Et langsiktig forskningsprogram som er en sterk bidragsyter til universitetene, blir kuttet med rundt 1,5 milliarder kroner over de neste tre årene. Pengene skal […]

Arkiv