august 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Fusjonene er et sentraliseringsprosjekt

Noen høyskoler får stå alene, mens andre må fusjonere. - Regjeringen famler, mener Senterpartiet, som skulle ønske institusjonene nektet å svare på regjeringens instruksjon.

– Museene står selv ansvarlig

Kulturdepartementet avviser beskyldninger om å prioritere nybygg fremfor vedlikehold av museer.

Protesterer mot 20 år med NTNU-flytting

Ny rapport anbefaler at to av NTNUs fakulteter flytter til Gløshaugen, men ikke raskt nok for de ansatte.

Vil ha et tredje semester

De finske fagforeningene protesterer mot budsjettkutt og regjeringens forslag om å ha ordinær undervisning også om sommeren.

Hadde dårlig tid med ny lov

Kunnskapsdepartementet vurderer å fjerne en endring i den nye universitets- og høyskoleloven om kritikken blir sterk nok.

Raser over ny universitets- og høyskolelov

- Forskerne umyndiggjøres, sier professor Kristian Gundersen. - Kunnskapsdepartementet opptrer arrogant, mener Forskerforbundet.

Fagskoler og universiteter skal bli likere

- En medisin mot arbeidsledighet og overakademisering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

UHR får ny generalsekretær

Alf Rasmussen tiltrer 1. september 2015 som ny generalsekretær for Universitets- og høgskolerådet (UHR). Han overtar for Ola Stave, som har ledet UHR siden 2003. Alf Rasmussen kommer fra stillingen som direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) hvor han har vært direktør siden 2010. – Det var mange gode søkere til stillingen som […]

Ny konsernsjef i Sintef

Skandinavias største forskningskonsern, Sintef, har ansatt Alexandra Bech Gjørv (49) som ny konsernsjef etter Unni Steinsmo, skriver Adressa.no. Gjørv er jurist og har tidligere hatt direktørstillinger i Norsk Hydro og Statoil, samt vært partner i advokatfirmaet Hjort. Hun har også sittet i Sintefs styre. De siste ni månedene har hun fungert som leder i vindkraftselskapet […]

Arkiv