Forskerforum

mars 2017

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Nyansar i svart

Boka om Syria er ei kjelde til innsikt og eit korrektiv i det norske ordskiftet. Men må forskaren handtere gru med avstand?

Karakterkravene som gir dårlig ressursutnytting

Spesielle karakterkrav til sykepleier- og lærerutdanningene er dårlig forvaltning av talent, mener Karl Øyvind Jordell.

Det verste vi kan være i akademia er middelmådige

Vi trenger et annet språk om det akademiske oppdraget, skriver Merethe Thommassen.

Svinger et tveegget sverd

Forskningsrådets nye direktør John-Arne Røttingen vil ruste forskningssektoren til å håndtere globaliseringens farer.

Middelmådig universitet? Nei takk!

Indikatorar seier ikkje alt, men det er ein skikkeleg dårleg idé å ha «middelmådig» som mål for akademia.

Ingen nye midler til humaniora

Humanistisk forskning skal sterkere inn i forskningsrådsprogrammene. Men Torbjørn Røe Isaksen kommer ikke med friske midler i humaniorameldingen.

Humaniorameldingen: Innvandring, teknologi og klima

Humanistiske fag gir viktige perspektiver på store samfunnsutfordringer, slår humaniorameldingen fast. Men konkrete tiltak med friske midler kommer ikke, ifølge Torbjørn Røe Isaksen.

Middelmådighet bør være et strålende mål

Akademia har utviklet seg fra å være den store kjærligheten til å bli så fremmed og usympatisk at noen opplever skilsmisse som eneste alternativ.

(Foto: Johan Røed)

Forelesningene må bli noe annet enn de er i dag

Vi må sørge for at høyere utdanning ikke blir et sted hvor kreativitet kommer for å dø, skriver Christine Adriane Svendsrud i Norsk studentorganisasjon.

Arkiv