Forskerforum

september 2017

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Kun én av åtte dekaner ved UiO er en kvinne

Likestillingsansvarlig ved Studentparlamentet mener det er et arbeidsmiljøproblem. Rektor Svein Stølen lover tiltak.

Vil ha en meningsbærende rektor

Trond Blindheim ønsker seg en arvtager som er mer kjent enn han selv.

Datatilsynet: – Studentar må lære om personvern og risiko

IKT, personvern og risikovurderingar må sterkare inn i forsking og høgare utdanning, meiner Datatilsynet.

– Forskarar og politikarar må vere ærlege om uvisse

Forskarar, politikarar og folk flest må snakke betre saman. Det var den enkle, men vanskelege, hovudbodskapen frå tysdagens EU-konferanse om politikk i postfaktasamfunnet.

Studenter som går fra C til stryk skal få ny vurdering

Regjeringen vil at store karkakterhopp skal granskes nøyere.

Uenighet om innovasjon i UiOs livsvitenskapsatsing

– Grunnforskningen bør utnyttes bedre, sier viserektoren på UiO. – Mer kommersialisering er prinsipielt betenkelig, svarer professor.

Unio mot nikab-forbud

Unio sier nei til nikab-forbud i utdanning, sammen med flertallet av utdanningsinstitusjonene.

– Politikere må benytte forskning aktivt, etterrettelig og balansert

Både politikere og media mistenkes av mange for å bruke forskning ensidig. Forskningsmetoder må inn i skolen, mener Forskningsrådet.

Professor som sendte seksuelle meldinger nektes å undervise

En 53-år gammel professor fra Universitetet i Stavanger som sendte Facebook-meldinger med seksuelt innhold til kvinnelige studenter mister ikke jobben.

Arkiv