juni 2018

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Hva kan vi lære av jordas masseutryddelser?

Mens jeg leser Henrik H. Svensens bok Stein på stein, renner en setning fra den gang jeg var antropologistudent, meg i hu. Den viste hvordan forskersubjektet hadde begynt å problematisere seg selv, at det innenfor den antropologiske metode nødvendigvis fantes et stort element av noe subjektivt, som man så forsøkte å gjøre rede for, oppsummert […]

Graving må til

Georadaren er ingen frelser for arkeologien. Den tilfredsstiller ikke forvaltningens kvalitetskrav, skriver innsenderne.

Vi må snakke om hva forskning er

Svaret avgjør når forskningsetikken gjelder, skriver Ingrid S. Torp i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Fikk studieplass etter å ha forfalsket sju karakterer fra videregående

Det var ikke den første gangen studenten jukset seg inn på universitetet.

– Nynorskinnspillet er ikke et politisk innlegg

Men når ingen universiteter eller høyskoler overholder målloven, så bør man se på om loven er innrettet på en hensiktsmessig måte, skriver universitetsdirektøren.

Erkjennelser fra et åpent landskap

Statens byråkrater skal inn i kontorlandskap for å ta mindre plass. Ansatte protesterer og ønsker garantier mot free seating og clean desk-politikk. Jeg heier på dem.

Starter sykepleieutdanning i Alta

100 nye sykepleiestudieplasser og 21 doktorgradsstillinger er fordelt, fra Værste i Østfold til Alta i Finnmark.

Forelesninger på nett ga dårligere karakterer og høyt fravær

Forskere advarer mot «overdreven tro» på at videoforelesninger kan erstatte fysisk oppmøte.

Helga Aune skal lede regelgjennomgangen

Utvalget som skal gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler ble oppnevnt i statsråd i dag.

Arkiv