februar 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Høyskole på røvertokt?

Departementet har ingen styring over instituttpolitikken om HiOA fusjonerer med Nova og Afi, skriver Karl Erik Brofoss og Hans Skoie.

Ønsker radikal endring

Forskningsrådet har som oppdrag å få mest mulig ut av forskningspengene og bør derfor undersøke de hypotesene jeg har framsatt, skriver professor Erling Moxnes.

Hvor digital er høyere utdanning?

Universitet og høgskoler bør intensivere arbeidet med å ta i bruk digitale verktøy og medier i undervisning, skriver kronikkforfatteren.

Vokser ved sykehusene

Forskerforbundet vokser mest ved helseforetakene. Men aldrende befolkning fører til flere utmeldinger enn før.

Presset på musea held fram

Kulturdepartementet tvingar fram færre og større museumseiningar. Nokre få har greidd å stå utanfor, enn så lenge.

– Instituttene inn i kunnskapstrianglet

Tora Aasland vil ha instituttene inn i politikken for forskning, innovasjon og høyere utdanning. - Andelen basisfinansiering må dobles, sier NIFU-forsker.

Massiv lederutskiftning ved NTNU

60-70 universitetsledere kan bli skiftet ut i løpet av neste år.

Motstand mot universitetsplaner

Høgskolen i Oslo og Akershus vil bli universitet fra 2014, men møter motstand fra studenter og storting.

Arkiv