Forskerforum

desember 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Forskere styrer unna

Kina frister få internasjonale forskere, skriver The Australian. Ifølge en verdensomspennende spørreundersøkelse blant 17 000 forskere, presentert i Nature, kan kun åtte prosent tenke seg å flytte til Kina. Samtidig mener 59 prosent at Kina vil bli den viktigste forskningsstormakten innen 2020.Annonse Heller ikke India eller Afrika er tiltrekkende for mer enn ti prosent av […]

For få akademikere…

Storbritannia er på vei mot et akademisk underskudd og en tidsinnstilt bombe for den sosiale mobiliteten. Advarselen kommer i en ny rapport fra kommisjonen for høyere utdanning. Den advarer mot at økte studieavgifter og studielånsbegrensninger fra banker, gir færre mulighet til å ta høyere utdanning.Annonse Samtidig er utdanning på mastergradsnivå i ferd med å bli […]

Tidsskrifter mister innflytelse

Ifølge en studie publisert i Journal of the American Society for Information Science and Technology, har innflytelsen til de store vitenskapelige tidsskriftene sunket de siste tjue årene. Mens nær halvparten av de fem prosent mest siterte artiklene i 1990 ble publisert i de fem prosent mest innflytelsesrike tidsskriftene, er andelen nede i 36 prosent i […]

Opposisjonen krever strakstiltak for å redde bygg

- Bevilgningene må økes, medgir kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Vil ha urfolksuniversitet

Samisk høgskole bør utvikles til et urfolksuniversitet, mener Universitets- og høgskolerådet.

Troms og Finnmark får felles universitet

Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark slår seg sammen til én institusjon. - Dette er historisk, sier universitetsrektor.

– God balanse

Arbeidsministeren vil ikke stramme inn regelverket for midlertidige tilsettinger i staten.

Tre professorer fikk 180 000 hver

Da 1068 ansatte delte på 32 millioner i lokale lønnsmidler, kom noen få mannlige professorer bedre ut enn andre.

Professorene blir eldre

Gjennomsnittsalderen for norske professorer har steget med to år, ifølge NIFU.

Arkiv