Forskerforum

januar 2014

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Priser kunnskapsformidlingen

Celledeling hos bananfluer, nederlandsk renessansekunst og tuberkulosetesting er temaer som nå har én ting til felles.

Universitetet tilfreds med høyesterettsdommen

- Dommen gir viktige avklaringer, sier rektor ved Universitetet i Tromsø.

Forsker får sparken etter høyesterettsdom

Den midlertidig ansatte farmasiforskeren ved Universitetet i Tromsø må fratre sin stilling. Stillingsvernet for midlertidig ansatte er likevel ikke svekket, mener Forskerforbundets advokat.

Universitetsdirektør trekker seg

Direktøren ved Universitetet i Bergen trekker seg under uklare omstendigheter.

Ny vurdering av seksuell trakassering

Trakasserings-saken ved Det odontologiske fakultet i Oslo vurderes på nytt.

Idédugnad for forskning

Regjeringen møtte toppledere fra forskning og næringsliv til rådslagning.

Inviterer til toppmøte om forskning

Statsministeren og kunnskapsministeren har invitert ledere i næringsliv, akademia og samfunnsliv.

– Underbetaler 1000 ansatte

Europas rikeste universitet gir ansatte mindre enn nasjonal minstelønn.

Likestilte tildelinger

SVERIGE: Den svenske regjeringen har vedtatt å kartlegge fordelingen av forskningsmidler ut ifra et likestillingsperspektiv. Formålet er å finne ut om det foregår diskriminering i tildelingsprosessene.Annonse – Likestilte vilkår i akademia er en forutsetning for å nå det forskningspolitiske målet om at Sverige skal være en fremragende forskningsnasjon. Det skal være forskerens kompetanse og ikke […]

Arkiv