Forskerforum

desember 2016

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Dei beskjedne heltane

Heltedyrking er vanleg i vitskapen, men kva eigenskapar er det eigentleg som er verd å beundre? Det vil Robert Marc Friedman få folk til å tenkje over.

Kva skal vi med Forskingsrådet?

Vi må innsjå at Noregs forskingsråd er eit dyrt og overflødig mellomledd.

Andelen midlertidig ansatte forskere øker igjen

1 av 5 forskere står uten fast jobb.

Universitet og forlag set hardt mot hardt

Forskarar ved meir enn 60 store forskingsinstitusjonar i Tyskland må førebu seg på å klare seg utan tilgang til Elsevier-tidsskrift frå nyttår.

Krever rettssikkerhet for forskere

Forskere som beskyldes for fusk må beskyttes bedre i ny lov, mener Forskerforbundet.

Kan få vestlandsk forskningsgigant

Vest- og Sørlandet kan få et nytt, stort forskningsselskap som kan utfordre tungvekteren Sintef.

– Må bli vanleg å etterprøve forsking

Nederland har etablert det første offentlege programmet for replikasjonsforsking. Målet er å gjere etterprøving av tidlegare forsking til ein sjølvsagt aktivitet i forskingsverda.

NTNUs styreleder får mest

Styreledere ved universiteter og høyskoler kan få over 200000 i honorar.

Vitenskapelig publisering:
Lange titler gir færre siteringer

Men det er ikke bare lengden på titlene som har betydning for om en vitenskapelig artikkel blir mye sitert.

Arkiv