oktober 2017

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

rna Solberg og Jonas Gahr Støre på et arrangement i regi av Akademikerne i 2017. Foto: Julie Brundtland Løvseth

Erna Solberg: Universitetene må gi livslang læring

Universitetene og høyskolene må ta en større rolle i etterutdanningen, slik høyskolene gjorde før, mener statsminister Erna Solberg.

EU lagar eigen publiseringskanal

Europakommisjonen planlegg å utvide satsinga på open tilgang til forsking med ei eigen publiseringsplattform.

Vurderer krav til pedagogisk kompetanse ved opprykk og ansettelser

- Naturlig at god pedagogisk kompetanse vektlegges i større grad, sier kunnskapsministeren.

Fleire kvinner i ungt akademi

Med 14 nye medlemmar planlegg Akademiet for yngre forskarar å trappe opp aktiviteten ytterlegare.

Trine Skei Grande ønsker seg privat vitenskapsråd

Venstre-lederen søker forskere som kan gi henne råd i politiske saker og fungere som et forskernettverk.

Drømmer om å bli kunnskapsminister

Hvis Venstre går inn i regjering, vil Trine Skei Grande ta over Kunnskapsdepartementet. Det kan føre til mindre oljeforskning og mer grunnforskning. Men effektiviseringskuttet består.

– Vi treng ein ny innovasjonspolitikk

Ein ny politikk for innovasjon må legge til rette for at dei samfunnsmessige konsekvensane av innovasjonen blir integrert i sjølve innovasjonsprosessen, meiner forskar.

Framleis auka forskingsinnsats

Dei siste 20 åra i norsk forskingssektor kan oppsummerast med «vekst». No er spørsmålet om sektoren er rusta for endringane som kjem.

Iver B. Neumann ny direktør ved Nova

LSE- og NUPI-forskeren skal bidra til å styrke det internasjonale forskningssamarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Arkiv