Forskerforum

oktober 2017

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Må små forskingsinstitutt fusjonere eller døy?

No må institutt med 20 tilsette konkurrere mot mastodontar med nesten 1000.

Ønskjer mindre synsing i politikken

For å unngå at politikarar plukkar forskingsresultat som støttar eigen ideologi, bør regjeringa ha eit vitskapsråd, meiner Vitskapsakademiet.

Skal vurdere stillingsstrukturen i UH-sektoren

Regjeringen har bedt en ekspertgruppe sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land, og komme med forslag til endringer.

Foreslår undervisningsfritak etter fødselsperm

– Om vi verkeleg ønskjer fleire kvinnelige professorar, må det takast nokre grep, meiner forskar ved UiS.

Fem utfordringer for likestilling i akademia

Kjønnsbalansen kommer ikke av seg selv når det bare er nok kvinner å ta av, skriver kronikkforfatterne.

Forskning på kant med demokratiet

KOMMENTAR: Politikere må slutte å misbruke forskning, men da må vi kanskje akseptere beslutninger som går på tvers av det forskerne mener.

Ba om liste over Brexit-forelesarar

Den britiske regjeringa seier at parlamentsmedlemmen som sende brev til universiteta, handla på eige initiativ.

Ønskjer eit grønare rammeprogram

«Det grøne skiftet» bør få sterkare prioritet i det neste EU-rammeprogrammet for forsking, meiner regjeringa.

– Antallet akademikere bør dobles på tyve år

Norge må ha en aktiv politikk for å utdanne flere akademikere, sier samfunnsøkonom Rolf Røtnes.

Arkiv