Forskerforum

oktober 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Utdanningsinstitusjoner refses av Riksrevisjonen

Universitetet i Oslo og en rekke høyskoler får kraftig kritikk av Riksrevisjonen.

Samlet høyskole for Buskerud og Vestfold

Regjeringen har godkjent fusjonssøknaden. Høyskolene i de to fylkene slås sammen fra 1. januar 2014.

– Fusjon viktig for nordområdene

En sammenslåing av Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark kan være avgjørende for nordområdene, mener universitetsrektor.

Varsel om trakassering ved Munch-museet

Kommunen har mottatt trakasseringsvarsel mot museumsdirektøren. - Munch-museet har utfordringer med arbeidsmiljøet, mener Forskerforbundet.

UiT ønsker fusjon

Universitetet i Tromsø går inn for fusjon med Høgskolen i Finnmark. Nå venter de bare på at høyskolestyret skal bestemme seg.

Skal gjøre befolkningsdata tilgjengelig

Den unike samlingen av norske registerdata skal bli lettere tilgjengelig for forskning. Men flere forskere er skeptiske.

Mistet motivasjonen

Rot rundt ledervalget bidro til at prorektor ved Universitetet i Oslo Inga Bostad trakk seg fra styrevalget i Forskerforbundet.

Rektor frikjent for plagiat

To eksterne sakkyndige og ett uavhengig utvalg har konkludert med at plagiatbeskyldningene mot HiOA-rektor Kari Toverud Jensen er grunnløse.

«Ærede representantskap»

Jeg har begynt å se verden stadig mer fra et forskerforbundperspektiv - og jeg merker at verden endrer seg, sier Petter Aaslestad i talen fra forbundets representantskapsmøte.

Arkiv