Forskerforum

mars 2018

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Løyser ikkje hovudproblemet i SSB-saka

Forslaget til ny statistikklov er no sendt til høyring. Både styringsform og forskingas plass i SSB står sentralt.

– Forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg sikrer godt læringsmiljø

På grunn av Venstre ble det ikke et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skoler og utdanningsinstitusjoner, skriver Iselin Nybø.

Frykter for forskningskvaliteten med aldrende forskere

Stadig flere ansatte over 67 år ved danske universiteter, betyr mindre til lønnsmidler for unge forskere. Det kan bety at kunnskap går tapt.

Ny lønnspolitikk ved UiB?

– Utan endringar i lønnspolitikken ligg dei to periodane med Dag Rune Olsen som rektor an til å bli hugsa som ei lønnsmessig katastrofe for dei tilsette, skriv Steinar Vagstad

Nesten 1500 doktorgrader avlagt i 2017

Ikke siden rekordåret 2013 har det blitt avholdt så mange disputaser, skriver NIFU. Og aldri før har så mange vært utenlandske statsborgere.

Jørgen Fossland blir ny universitetsdirektør ved UiT

Jørgen Fossland er tilsatt som universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet i åremålsstilling fram til 2024.

Ansiktsdekkende plagg kan bli forbudt allerede til høsten

I dag la regjeringen fram det nasjonale lovforslaget for alle utdanningsinstitusjonene.

Finansministeren får kritikk i SSB-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener Siv Jensen har handlet kritikkverdig i saken om omorganiseringene i SSB.

Samler underskrifter for å si nei til åpent kontorlandskap

– Blir det mange nok, så blir myndighetene nødt til å lytte til oss, sier initiativtaker og professor Kristin Killie.

Arkiv