Forskerforum

mai 2018

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Utestengte studenter kan studere ved BI

BI er ikke med i fellessystemet som varsler når en student er utestengt. Dermed kan studenter som er stengt ute fra BI melde seg til eksamener andre steder, og vice versa.

Krever tilbakebetaling av tilskudd fra Westerdals

Westerdals høyskole har inngått flere avtaler som har beriket eierne, men ikke kommet studentene til gode, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Svenske universiteter har sagt opp Elsevier

Universitetsbibliotekene krevde en mer «bærekraftig prismodell» og en ordning som la bedre til rette for åpen tilgang.

Universitetene er i ferd med å bli høgskoler

Debatten om ex.phil. føyer seg inn i en adskillig bredere debatt om universitetenes rolle i samfunnet, skriver Willy Tore Mørch.

Flest virusangrep i høyere utdanning

Universiteter og høyskoler er statens mest utsatte for virusangrep som fører til tapt data eller arbeidstid.

– Samfunnet må venne seg til offiserer som snakker makta midt i mot

Direktøren for Institutt for forsvarsstudier ønsker seg en utredning av militære forskeres akademiske frihet. Oberstløytnant og forsker Tormod Heier mener det er prematurt.

Uten samhold mister vi muligheten til reell innflytelse

Dersom streik skal fungere, er vi avhengige av at medlemmene offentlig slutter lojalt opp om den, skriver Forskerforbundets lokallag ved UiO.

Avslørte streikeforberedelsene manglende kunnskap?

Forskerforbundets representant virket helt ukjent med at vitenskapelig ansatte ikke fører timeregnskap, skriver Carl Henrik Gørbitz.

Ap vil forby nikab på hele campus

Regjeringspartiene får som ventet flertall på Stortinget for å forby heldekkende plagg i undervisningssituasjoner. Men Arbeiderpartiet vil gå lenger.

Arkiv