Forskerforum

januar 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Utenlandsstudentene strømmer til

- Vi antar at en del av forklaringen er at våre naboland har innført betaling, sier Senter for internasjonalisering i utdanning.

Gransker phd-utdanning

  Universitetet i Oslo skal for første gang gjennomføre en omfattende undersøkelse av hva doktorgradskandidatene syns om doktorgradsløpet. Ved hjelp av et spørreskjema, som sendes ut til alle de 3000 som er registrert som phd-kandidater, skal universitetet kartlegge arbeidsvilkårene, skriver Uniforum. – Vi ønsker også å vite om kandidatene får den faglige og administrative oppfølingen som […]

Nektes bijobb

  Jusprofessorene Jon Bing og Olav Torvund har fått avslag fra ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) til å kombinere partnerskap i advokatfirma med professorstilling, skriver Uniforum. Professor Torvund ved Senter for rettsinformatikk vurderer nå å søke permisjon fra stillingen etter at sidegjøremålet ikke godkjennes av fakultetet.Annonse Ifølge fakultetets reglement skal ikke partnerskap eller fast […]

40 prosent midlertidighet

I Sverige er fast jobb sjelden vare for forskere. Flere universiteter tyr nå til ansettelser av doktorgradskandidater.

EU: – La oss være realistiske

EUs kommissær for utdanning er mot innføring av studieavgifter i Europa, men medgir at medlemslandenes valg er diktert av finanskrisen.

Refs for rolleblanding

Makten er samlet på for få hender ved Lovisenberg diakonale høgskole, mener Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Støre: – Utdanning er et norsk fortrinn

Europas fremste utfordring er å løfte utdanningsnivået, mener EUs kommisær for utdanning.

Universitetene flytter til Asia

Utdanning er blitt eksportvare. Stadig flere internasjonale universiteter etablerer eksterne institusjoner i Asia.

– Fusjonsutredningen fortsetter

Intern misnøye ved Høgskolen i Østfold hindrer ikke videre fusjonsarbeid.

Arkiv