Forskerforum

oktober 2013

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Forskerforbundet må kaste fløyelshanskene

Forskerforbundet må bli litt hardere i klypa, mener Egil Børge Mikalsen, som hedres for sin innsats som tillitsvalgt.

Har mistet interessen for innstegsstillinger

Tidligere pådrivere er i ferd med å miste troen på at stillingene kan bidra til tryggere karriereveier for forskere.

Færrest forelesere ved private høyskoler

Antall studenter per vitenskapelig ansatt kan variere fra 2 til 64 ved landets universiteter og høyskoler.

Best på private forskningsmidler

NORDEN: Sverige og Danmark er blant de ti landene i verden som er best på å skaffe penger til forskning fra næringslivet. Ifølge en rangering fra Times Higher Education er svenske universiteter på en åttende plass og de danske universitetene på en niende plass. Norge figurerer ikke på listen.Annonse I snitt mottar svenske og danske […]

Forsker frikjent for injurier

TAIWAN: En taiwansk forsker er blitt frikjent for anklager om injurier etter at han hevdet at det var en sammenheng mellom utslipp fra et petrokjemisk selskap og tilfeller av kreft. Forskeren Ben-Jei Tsuang ved Chung Shing-universitetet ble anklaget av Formosa Plastics Group og avkrevd 7,6 millioner kroner i erstatning.Annonse Tsuang skal ha lagt frem resultater […]

Universiteter bruker tilkallingsvikarer

STORBRITANNIA: Universiteter og høyskoler bruker dobbelt så mange tilkallingsvikarer som andre arbeidsplasser i Storbritannia, ifølge HR Magazine. Ifølge en undersøkelse av fagforeningen University and College Union (UCU) benytter 53 prosent av universitetene i England, Wales og Nord-Irland såkalte null-timers-kontrakter. Kontraktene innebærer at ansatte jobber på tilkallingsbasis, etter universitetenes behov.Annonse UCU sier at bruken av slike […]

Språkfagene blør

STORBRITANNIA: Så mange som 40 prosent av språkstudiene ved britiske universiteter står i fare for å stenge innen en tiårsperiode, skiver The Guardian. Konsekvensene kan være alvorlige for landets diplomatiske og økonomiske fremtid, advarer en rekke akademikere og politikere.  Allerede har antallet universiteter som tilbyr utdannelse innen moderne språk sunket fra 105 i år 2000 […]

Vil sentralisere infrastruktur

SVERIGE: Forskningsinfrastruktur må planlegges sentralt og mer langsiktig, konkluderer en utredning på oppdrag fra det svenske Vetenskapsrådet. Kåre Bremer, tidligere rektor ved Stockholms universitet, har ledet utredningen, og han konkluderer med at midler til forskningsinfrastruktur krever en annen form for organisering og utlysning enn vanlige forskningsmidler.Annonse Han sier til fagbladet Universitetsläraren at lokale interesser må […]

– Bedre utnyttelse av ressursene

Blir hverdagen bedre når man er stor? En første, forsiktig evaluering av den omfattende museumsreformen kan tyde på det.

Arkiv