Forskerforum

desember 2013

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Uviss framtid for Kif-komiteen

Fra kjønn til mangfold? Framtiden for komiteen for kjønnsbalanse i akademia er ennå ikke avklart.

– Arbeidsgiverne jobber med problematikken

Økte bevilgninger til forskning løser ikke krisen med midlertidige ansettelser i arkeologien, skriver Håkan Petersson ved Arkeologisk museum.

Flest utenlandske studenter

STORBRITANNIA: Utenlandske studenter er i overtall på masternivå ved britiske universiteter, skriver avisen The Independent. Utenlandske studenter har vært i flertall de siste fem årene, og det kan få alvorlige konsekvenser for Storbritannia, ifølge en ny rapport. Rapporten advarer mot at britiske universiteter utdanner befolkningen til økonomiske rivaler, mens for få britiske statsborgere skaffer seg […]

De fleste samarbeider om forskning

EUROPA: Mer enn halvparten av europeiske forskningsartikler er skrevet i samarbeid med forskere utenfor egen institusjon, viser en ny studie. Bare tolv prosent av europeiske artikler hadde kun én forfatter, viser undersøkelsen av Science Europe og Elsevier, ifølge Times Higher Education.Annonse 23 prosent av samforfatterne var ikke-europeere, men undersøkelsen tyder også på at kulturell nærhet […]

Professor i Twitter-trøbbel

SVERIGE: Ansattes ytringsfrihet er gjenstand for debatt ved Universitetet i Lund, skriver fagbladet Universitetsläraren. En professor skrev i sommer på Twitter at han ville spytte i ansiktet på redaktøren av en islamfiendtlig avis.Annonse Professoren beklaget kort tid etter ordvalget, men debatten har fortsatt ved universitetet. Ledelsen kalte professoren inn på teppet med begrunnelsen at ytringen […]

Politisk press på forskere

STORBRITANNIA: Forskere som jobber med oppdragsforskning for den britiske regjeringen, opplever press for å tilpasse resultatene til regjeringens politikk. Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av London School of Economics, ifølge Times Higher Education. Over halvparten av de 205 forskerne som har deltatt i undersøkelsen, har opplevd press for å gjøre endringer.Annonse 33 prosent […]

Til universitetenes forsvar

IRLAND: En ny politisk bevegelse er blitt lansert av det vitenskapelige miljøet ved Dublin City University i protest mot omfattende universitetsreformer. Ifølge University Times vil gruppen «Defend the Irish University» ta et oppgjør med underfinansiering og kommersialisering av universitetssektoren. Så langt har rundt 1000 personer signert underskriftskampanjen på aksjonsgruppens nettside.Annonse Protestbevegelsen kommer i kjølvannet av […]

Ønsker høyere utdanning på nett

Norge bør satse mer på nettbasert utdanning, mener utvalg.

– Kunnskap er løsningen

Erna Solberg slo et slag for forskning og kunnskap som løsning på velferdsutfordringene, da hun talte til Uniokonferansen.

Arkiv