Forskerforum

september 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Vil bruke loven mot midlertidighet

Forskerforbundet ønsker endringer i tjenestemannsloven for å få bukt med høy bruk av midlertidige stillinger.

– Krevende for NTNU

Regjeringen lover å presentere fremdriftsplanen for NTNUs flytting så raskt som mulig.

Ragnhild Lied kan bli Unios nye leder

Lederen av Utdanningsforbundet vil ta over etter Anders Folkestad.

Guro Elisabeth Lind

Leder av Akademiet for yngre forskere: – Vi forsker ikke i et vakuum

- Vi er nødt til å formidle hvor betydningsfull forskningen er for samfunnet vårt, sier Guro Lind. Hun er den første til å lede Akademiet for yngre forskere.

– Overveldende respons for Akademiet for yngre forskere

Interessen for en plass i det nyopprettede Akademiet for yngre forskere har vært større enn da Sverige og Danmark opprettet tilsvarende organisasjoner.

Mener HiOA og UiO bør fusjonere

Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker universitetstatus, men bør heller slå seg sammen med Universitetet i Oslo, mener rektor.

Frykter strengere vilkår for forskningstermin

Forskerforbundet mener Universitetet i Bergen nedprioriterer forskning i nytt forslag.

Folkestad går av

Unio-lederen gir seg etter 14 år.

Skal kartlegge midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler

[caption id="attachment_137" align="alignnone" width="360"] - Når vi får bedre oversikt over situasjonen, blir det lettere å iverksette tiltak for å få ned bruken av midlertidighet, sier Bjørn Haugstad. [/caption] [faktaboks]Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren, bestående av fire personaldirektører. Arbeidsgruppen nedsettes parallelt med at et regjeringsutnevnt utvalg jobber med forslag til endringer i tjenestemannsloven. Dette utvalget har også i oppgave å gjennomgå midlertidige ansettelser i staten. Vet ikke nok Arbeidsgruppen skal imidlertid se spesifikt på stillingsgrupper i UH-sektoren, som er preget av svært høy bruk av midlertidige tilsettinger. Særlig tre stillingsgrupper skal kartlegges: eksternt finansierte undervisnings- og forskerstillinger, stillinger på lektornivå og administrative stillinger.  – Når vi får bedre oversikt over situasjonen, blir det lettere å iverksette tiltak for å få ned bruken av midlertidighet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad i en pressemelding. – Vi vet mye om utviklingen når det gjelder andelen midlertidig ansatte i de tre gruppene, men mindre om hvor lenge den enkelte er midlertidig ansatt. Vi vet heller ikke om vedkommende har et langvarig midlertidig ansettelsesforhold, eller går fra den ene kortvarige midlertidige ansettelsen til den neste. Det er denne typen spørsmål arbeidsgruppen skal gå nærmere inn i, sier Haugstad. Sektor i særstilling I 2014 var snittet for midlertidige tilsettinger i norsk arbeidsliv på 7,8 prosent, mens snittet i offentlig forvaltning lå noe lavere. Ved universitetene og høyskolene så det annerledes ut. For vitenskapelig ansatte ved statlige universiteter og høyskoler var snittet på 17,7 prosent, mens 14,3 prosent av de administrativt ansatte var i midlertidige stillinger. Arbeidsgruppen skal også finne ut hvor mange av de midlertidige som ender opp i fast stilling ved institusjonen de jobber ved.  – Nå skal arbeidsgruppen gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag. Når det foreligger, vil vi sammen med institusjonene og arbeidstagerorganisasjonene analysere funnene. Med bedre informasjon om den faktiske situasjonen, vil det bli lettere å utvikle tiltak som gir bedre rammebetingelser til forskere i rekrutteringsfasen, sier Haugstad.

Arkiv