Forskerforum

mars 2016

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Forsking på energiteknologi blir sentralt

I desember forplikta Noreg seg til å doble forskingsinnsatsen på berekraftig energiteknologi innan fem år. No spørst det korleis ambisjonane skal setjast ut i livet.

Tilsett rektor blir normalen

Tilsett rektor og ekstern styreleiar skal vere den normale leiingsmodellen ved norske universitet og høgskular.

En «smart» bok om valg

Underholdende og lettlest bok som dessverre blir sittende fast i det generelle.

Fall mellom stiler

Ytterst aktuell og engasjerende bok om ansattes ytringsfrihet, med noen svakheter.

Til prest for en plage

Gjentakelser og instrumentelt språk skjemmer bok om sjelesorg.

UiO anker dom til Høyesterett

Lagmannsretten mente Universitetet i Oslos oppsigelse av forsker var ugyldig.

Forskingsarkiv i fare

Konsekvensane av omorganiseringa i Arkivverket blir dramatiske for både forskarar og studentar.

Studentene velger annerledes

På få år har studenters studievalg tatt en krapp vending. Det kan få konsekvenser for flere fag.

Innvandrarar forbigåtte i norsk akademia

Ønsket om mangfald i akademia blir ikkje omsett i praksis, meiner vitskapleg tilsette med innvandrarbakgrunn.

Arkiv