Forskerforum

august 2016

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Kan ikkje fortsetje som før

Regjeringa lar Høgskulen i Østfold stå aleine. Men høgskulane i Volda og Molde må jobbe hardt skal dei klare seg.

– Vil overstyre forskere

Hvordan ville du reagert hvis advokater troppet opp og krevde innsyn i alle e-postene dine fra et forskningsprosjekt?

Sildekrigen

Fiskarane hevdar at sildebestanden er fleire gonger større enn anslaga frå forskarane. Milliardar av kroner og truverdet til havforskinga står på spel.

Kamp om midlertidighet

Regjeringen ignorerte kompromisset som skulle redusere bruken av midlertidige stillinger i staten, mener Unio og SV.

Hallén blir styreleder for Høgskolen på Vestlandet

Kunnskapsdepartementet har utpekt avtroppende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén til styreleder for den nye vestlandshøyskolen.

Åtvarar om innskrenka ytringsfridom

Kva konsekvensar får det når rommet for frie ytringar blir innskrenka på universiteta? Fritt Ord stilte spørsmålet i eit debattmøte denne veka.

Krever evaluering av strukturreformen

Forskerforbundet kritiserer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for manglende plan for evaluering av strukturreformen.

Ber regjeringen stoppe nedleggelse

Forskerforbundet mener NIBIOs forskningsstasjon må få leve videre.

– Forferdelig høyt tempo

Sakene står i kø etter fusjonsprosessen ved NTNU. Mange ansatte er urolige, sier Forskerforbundet.

Arkiv