Forskerforum

mars 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Melding for motstridende hensyn

Med strukturmeldingen vil regjeringen gi svar på mange kjente problemer i universitets- og høyskolesektoren. Og ett, uløselig, norsk dilemma.

Beholder basisbevilgningen

Regjeringen vil ikke detaljstyre universitetene og høyskolene gjennom basisbevilgningen.

– Spennende med ansatt rektor

Selv rektorer som har blitt valgt ser klare fordeler med ansatt rektor og ekstern styreleder.

Vraker valgt rektor

I framtida bør rektorer ansettes og ikke velges, foreslår Regjeringen. - Universitetsdemokratiet forvitrer, mener SV.

– Fusjon betyr ikke kvalitet

Forskerforbundet advarer mot at regjeringen får monopol på å bestemme hva som er høy kvalitet i forskning og høyere utdanning.

– Dette er ikke en sparereform

Tiltakene i stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren vil koste, medgir kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strengere, hardere, bedre

Regjeringen vil innføre tøffere krav i alle ledd av universitets- og høyskolesystemet.

Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Høyskolens første ansatte rektor.

– Publiseringskrav gir dårlig forskning

Å publisere store mengder forskningsartikler går ut over kvaliteten, mener nobelprisvinner Edvard Moser.

Arkiv